Menü

Kiemelt témánk

Feliratkozás


Eseménynaptár

Egyre több hazai vállalat támogatja szoftveresen üzleti folyamatait, azonban a kép vegyes, a fejlődésnek mennyiségi és minőségi értelemben is tág tere van.

Közép- és nagyvállalataink körében általánosan elterjedt az üzleti folyamatok informatikai eszközökkel történő támogatása, és a kisvállalatok döntő többsége is ezen az úton halad – állapítja meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi kiadása. A hazai üzleti szféra nagy többségét adó 1-9 fős mikrovállalkozások helyzete azonban ennél mostohább: bő tizedüknél pedig még számítógépet sem találunk, és a pc-vel rendelkezőknek is csak a fele használ valamilyen informatikai alkalmazást üzleti-ügyviteli folyamataik gépesítésére.

A BellResearch átfogó kutatássorozatában évente „leltározza” a hazai üzleti és intézményi szféra folyamatait kiszolgáló üzleti megoldásokat. A 10 fő feletti cégek – kis-, közép- és nagyvállalatok – szegmensének relatíve magas penetrációs mutatói mögött igen vegyes kép rajzolódik ki, az alkalmazási területek, a használt megoldások, valamint ezek összetettsége és összekapcsoltsága tekintetében egyaránt.

 

-
 

 

Minél nagyobb, annál szoftveresebb

A 10 fő feletti cégek körében a pénzügy-számvitel-kontrolling szoftveres támogatása a leginkább elterjedt, és e dobogón áll az értékesítés-számlázás, valamint a munkaerő-gazdálkodás, bérszámfejtés területe is. Ezek egyrészt a legtöbb vállalatnál megjelenő folyamatok, másfelől kellőképp sztenderdizáltak, és számos „dobozos” megoldás elérhető a piac kínálati oldalán.

ICT-report

Téma: Infrastrukturális és üzleti megoldások

Tartalom: it-biztonsági megoldások, üzletmenet-folytonosság, adatközpontok, adattárolás; üzletviteli megoldások, üzletkritikus folyamatok, rendszerek integráltsága; költések, tervek; tudásmenedzsment-megoldások, erp, crm, integrált portál; honlapok, hoszting.

Információk: www.ictreport.hu

A kutatási eredményekből jól látható, hogy a vállalatmérettel arányosan nő az alkalmazott megoldások száma, bővül a szoftveresen támogatott területek köre. A vevői-szállítói adatok kezelése például a kisvállalati méret (minimum 10 fő) felett jelenik meg jelentős arányban, a logisztika és a termelésirányítás a középvállalatoktól felfelé terjedt el, míg a vezetői információs rendszerek csak a nagyvállalati körben jellemzik a cégek nagy többségét.

 

A nagyok integrálnak

A megoldások integrációjában a nagyvállalatok járnak az élen – körükben minden második kizárólag integrált rendszereket használ --, míg a kisebb cégek felé haladva nő a vegyes rendszerek és az egymástól teljesen elkülönülő szigetalkalmazások elterjedtsége. A költségvetési forrásokból gazdálkodó intézmények körében a tisztán integrált rendszerek még mindig viszonylag ritkának számítanak, azonban a megelőző évhez képest ezek elterjedtsége – valamennyi vállalati szegmenshez hasonlóan – növekedett. Még ha lassacskán is, de szintén emelkedik az integrált vállalatirányítási megoldások elterjedtsége: az élenjáró nagyvállalati kör háromnegyedénél találunk már erp-t, de a középvállalatok fele, és a kisvállalatok bő negyede is alkalmazza.

A BellResearch kutatói a megkérdezett informatikai döntéshozók tervei és várakozásai alapján a közeljövőben leginkább a nagyvállalati körben prognosztizálnak bővülést az üzleti alkalmazások terén, a projektek alapvetően a jelenlegi rendszerek fejlesztését tűzik ki célul.

Rovatok

Karrierszkenner

Kíváncsi, hol dolgozik egykori kollégája, üzleti partnere?
Szeretné, ha az ön karrierjéről is hírt adnánk?

Böngésszen és regisztráljon!

Jelenleg 2074 személy szerepel adatbázisunkban.
Az utolsó regisztrált:Németh Péter

A legkeresettebb emberek:

Cégszkenner

Melyek az ict-iparág legfontosabb cégei?
Melyek a fontosabb felhasználók más iparágakból?

Regisztrálja cégét Ön is!

Jelenleg 4964 cég szerepel adatbázisunkban.

A legkeresettebb cégek: